A Study of the Slot Effects on a Microstrip Antenna


O projektu / Introduction

U modernim bežičnim komunikacijama, minijaturne antene su neizbježna komponenta sustava. Da bi se omogućilo rad komunikacijskih uređaja s raznim današnjim protokolima (npr. GSM 900, GMS 1800, Wi-Fi, Bluetooth, LTE) pomoću samo jedne antene (radi uštede fizičkoga prostora koji bi inače trebao kada bi se koristilo po jednu antenu za svaki protokol), moderne antene moraju biti sposobne raditi na više frekvencija, budući da su razni protokoli smješteni na različitim frekvencijama. Da bi se postigli takvi ciljevi, današnji dizajni antene uključuju proreze unutar površine antene, često i uz uporabu elektroničkih sklopki postavljenih preko proreza, ne bi li se postigla ili povećala frekvencija rekonfigurabilnost antene, uz što se još ponegdje kombiniraju i kratkospojne premosnice i sl. Kako rješenja koja se danas primjenjuju ne postoje u udžbenicima odnosno nisu kanonski slučajevi, praktički jedini način dizajniranja jest ekstenzivnom uporabom numeričkih metoda i softverskih alata kojima se zamišljenu strukturu dizajnira i simulira njen rad. Da bi se što prije došlo do uspješnoga prototipa, tipični postupak dizajna se sastoji od: izrade strukture u CAD alatu, simulacija, optimizacija pojedinih parametara dok se rezultati ne prilagode zacrtanim ciljevima, izrada prototipa, mjerenje i, kada se pokaže dovoljna podudarnost rezultata simulacija i mjerenja - publikacija. Koliko god je takva procedura vremenski učinkovita i vodi do uspješnih dizajna i rezultata, javno znanje se svodi na kolekciju specijalnih slučajeva, a bez nastojanja da se detaljnije prouči ponašanje rezonantnih frekvencija pod utjecajem parametara proreza i dođe do određenih zakonitosti u tome, što bi nam omogućilo ne samo bolje razumijevanje ponašanja rezonantnih frekvencija pod promjenom pojedinih parametara proreza, nego i moguće predviđanje rezultata uz manju ovisnost o računalnim alatima.

Cilj ovoga istraživanja jest da proučavanjem utjecaja pojedinih parametara proreza u dizajnu dođemo do detaljnjijih saznanja koliko je pojedina rezonantna frekvencija antene osjetljiva na promjenu pojedinoga parametra proreza i da se dođe do heurističkih formula kojima bi se rezonantne frekvencije mogle predviđati i bez ekstenzivne uporabe računala.


Publikacije / Publications

  • Joler, Miroslav; Hodanić, Dora "Interpolative Computation of Two Slot Dimensions in a Rectangular Microstrip Antenna Given the Mode Number and the Resonant Frequency," Conference Proceedings of 2016 SoftCOM, Split, Croatia, Sep. 22-24, 2016. pp. 1-5.

  • Joler, Miroslav; Hodanić, Dora; Šegon, Gordan "A MATLAB Algorithm for Evaluation of a Rectangular Microstrip Antenna Slot Dimensions Given the Resonant Frequency," 2015 ICEAA - IEEE APWC, Torino, Italy, September 7-11, 2015, pp. 1243 - 1246DOI: 10.1109/APWC.2015.7300203.

  • Joler, Miroslav; Kučan, Joško Impact of Slot Parameters on the Three Resonant Frequencies of a Rectangular Microstrip Antenna: Study of the impact of the slot length, width, and position," IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 57, issue 4, August 2015, pp. 48-63, DOI: 10.1109/MAP.2015.2453888.
  • Kučan, Joško; Joler, Miroslav "Impact of slot dimensions on the resonant frequencies of rectangular microstrip antennas," 21st International Conference on Applied Electromagnetics (ICECom) 2013, Dubrovnik Croatia, 14-16 October 2013, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ICECom.2013.6684758.


Poveznice / Links