Izbori za dekana


Uvod

Poštovani svi,

S ove stranice možete preuzeti moj Program rada za izbor za dekana za mandatno razdoblje 2016./17. - 2018./19.
Uz Program rada, prilažem i prezentaciju Programa (kojom ne nastojim zamijeniti čitanje cjelovitoga Programa, već dati naglaske na dijelove Programa), pri čemu sam u prezentaciji prikazao i određene detalje koje nisam detaljnije opisivao u tekstu Programa da Program ne postane još duži. 

Nadam se potpori svih dovoljno neovisnih i slobodnomislećih kolegica i kolega koji i sami osjećaju da boljitak našem fakultetu (i sustavu u širem kontekstu) i održavanje konkurentnosti u okruženju možemo ostvarivati tek pravovremenim odgovarajućim prilagodbama na izazove vremena, pri tome ne robujući politikama i rješenjima iz prošlih vremena.


Program rada, prezentacija Programa i životopis

  • Prezentacija Programa za mandatno razdoblje 2016./17. - 2018./19.
  • Program rada za dekansko mandatno razdoblje 2016./17. - 2018./19.
  • Izvješće Povjerenstva za provođenje prethodnog postupka za izbor dekana



Naglasci na točke Programa rada - po tematskim područjima






























Demonstracija online glasovanja i drugih obrazaca